Problem sodobne zdraviliške rehabilitacije so kadri

Danes se zdraviliške organizacije soočajo z velikim pomanjkanjem visoko usposobljenega osebja. Zasedenost tovrstnih ustanov z zdravstvenim osebjem je v povprečju 87-odstotna, kar kaže tudi na pomanjkanje zdravnikov in inštruktorjev, temveč tudi na pomanjkanje reševalnega osebja. Poleg tega povečanje pretoka pacientov postane nemogoče zaradi povečane obremenitve kadra, ki ga že tako primanjkuje. Tako se zavod sooča z akutno težavo nezmožnosti finančne rasti zaradi kadrovskih težav.

Slika, ki vsebuje besede oblačila, oseba, moški, skupina

Opis je samodejno ustvarjen

Odločitev za uporabo avtomatskih multifunkcijskih sistemov v zdraviliški panogi je glede na omenjeni problem logična. Odličen primer takšnega multifunkcijskega sistema je komplet avtomatskih tonskih miz za mehanoterapijo Newtonik. Komplet je sestavljen iz 8 tonskih miz različnih smeri, ki so namenjeni za aktivno-pasivno gimnastiko v ambulantnih ali bolnišničnih okoljih, za obnovo in izvajanje programov fizikalne terapije, za obnovo in zdravljenje številnih hudih bolezni mišično-skeletnega sistema. Komplet avtomatskih tonskih miz je namenjen tudi obnovi gibalne aktivnosti po okužbi s Covid-19 in reševanju določenih težav pri starejših ljudeh, ki imajo težave z gibanjem in držo ter spremenjenimi ali oslabljenimi motoričnimi funkcijami.

Prvič, tak sistem je večnamenski. To pomeni, da vam kompleks omogoča skoraj celotno paleto možnih gibov: pasivno, pasivno asistirano, pasivno-aktivno, aktivno z uporom, aktivno.

Slika, ki vsebuje besede oseba, koleno, oprema za vadbo, telesna pripravljenost

Opis je samodejno ustvarjen

Drugič, kompleks 8 tonskih miz je varen. Med vadbo pacient nima možnosti, da bi iz tonskih miz padel in se poškodoval. Ta kakovost razlikuje avtomatske večnamenske sisteme od na primer klasične fizikalne terapije. Še posebej za ljudi iz starejše starostne skupine, za katere je lahko vsaka poškodba zaradi starosti resna. Poleg tega številni pacienti iz starejše starostne skupine, ki imajo omejitve v obliki zmanjšane motorične aktivnosti ne morejo v celoti izvajati fizioterapevtskih vaj stoje. Pri delu s tonskih miz bo vse našteto potekalo v udobnem položaju (leže ali sede), ki nima možnosti dodatnih tveganj padca, izgube stabilnosti ali izgube ravnotežja. Vse vaje se izvajajo varno.

Tretjič, Newtonik vam omogoča avtomatizacijo rehabilitacijskega procesa, povečanje prepustnosti in pretoka pacientov. To pomeni, da ima specialist na področju fizikalne terapije, rehabilitacijske obravnave ali na področju preventive orodje, ki mu omogoča neobremenjeno izvajanje rehabilitacijskih, obnovitvenih, preventivnih procesov z večjo stopnjo intenzivnosti in z večjo pretočnostjo. Na primer, ustanova uporablja 8 avtomatiziranih tonskih miz, na katerih 8 oseb hkrati samodejno opravi proces zdravljenja. Tako lahko v delovni izmeni sistem zagotovi rehabilitacijski proces za 64-70 ljudi, ki gredo skozi celoten ciklus. In govorimo o delu v eni izmeni.

Četrtič, odpravljanje težav z osebjem. Avtomatiziran sistem, ki deluje po programiranih programih, od preprostih programov do programov zdravljenja in rehabilitacije, lahko nedvomno omili (reši) problem pomanjkanja visoko usposobljenega kadra. Lahko zmanjša odvisnost upravljanja zdraviliških kompleksov od samega osebja. Se pravi, kadrovske zahteve so sorazmerno manjše, hkrati pa se poveča pretočnost. Poleg tega lahko veliko pacientov, veliko obiskovalcev zdravilišč prejme te postopke v kolektivnem avtomatskem sistemu. Tako je tu vključen še en element dodatne socializacije, ko ljudje delajo v majhni skupini in hitro obvladajo te simulatorje. Poleg tega sistem pasivnega vpliva ne vključuje kompleksne telesne aktivnosti, kar ponovno razbremeni srčno-žilni sistem, še posebej pri ljudeh starejše starosti.

Slika, ki vsebuje besede risanje, črtna grafika, grafika, diagram

Opis je samodejno ustvarjen

Poleg naštetega, garnitura tonskih miz rešuje še en pomemben problem – popestritev storitev. Paleta storitev mora biti precej obsežna in vsebovati rešitev za katero koli področje zdraviliške industrije. Za omenjeno nalogo je primeren komplet avtomatskih ležišč Newtonik za mehanoterapijo. To je celovita storitev, ki lahko deluje v povezavi s sorodnimi storitvami, ki jih zagotavlja institucija.

Varnost, vsestranskost, avtomatizacija, udobje, dodaten vpliv na pasivne in aktivne mišične aktivnosti, optimizacija osebja, možnost diverzifikacije v obliki popolne storitve nakazuje, da je kompleks 8 tonskih miz Newtonik potreben in zahtevan v zdraviliški industriji.