Kako pri nas poteka pregled

POSVET

Preko telefona in na 1. srečanju opravimo prvi posvet, ki je brezplačen. Skupaj se pogovorimo o vaših
težavah, željah in ciljih rehabilitacije. Z namenom, da izvemo o vaši težavi čim več informacij je
zaželeno, da na prvi pregled prinesete vso zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na vašo težavo.

V Method Rebika Healthy vam omogočamo posvet z izkušenimi strokovnjaki, ki imajo več let

izkušenj na področju fizioterapije in interne medicine.

Namen 1. posveta je opredeliti skupne cilje vaše rehabilitacije, potrebno število terapij in okviren
finančni izračun rehabilitacije. Na prvem posvetu ocenimo vaše funkcionalno stanje, z namenom, da
na zadnjem obisku preverimo vaš napredek tekom rehabilitacije.

Omogočamo vam

Diagnosticiranje hišnimi napravami

Anamnezo psihološkega stanja

Pregled zdravstvene dokumentacije

Sodelujemo tudi z uradno medicino. Po vsakem uspešnem zdravljenju vas po potrebi napotimo na
ponovni pregled in kontrolo, da medsebojno potrdimo uspeh zdravljenja in obojestransko
zadovoljstvo.

KAKO POTEKA NADALJNA REHABILITACIJA?

Za okvirno število potrebnih terapij se dogovorimo na prvem posvetu. Število terapij se lahko glede
na vaš napredek spremeni. Več dnevne terapije se plačajo na samem začetku.

Če vas ni na terapijo ko smo se dogovorili, smatramo za opravljeno. Poklicati morate vsaj 30 ur pred

začetkom termina, da vas prestavimo na drug termin.

Za okvirno število potrebnih terapij se dogovorimo na prvem posvetu. Število terapij se lahko glede
na vaš napredek spremeni. Več dnevne terapije se plačajo na samem začetku.

Naš namen je skozi rehabilitacijo spremljati vaš funkcionalni napredek ter vašemu telesu ustrezno
prilagajati rehabilitacijski pristop. Skozi rehabilitacijo vam želimo zagotoviti celostno obravnavo, ki
temelji na različnih pristopih, saj želimo vplivati na čim več morebitnih dejavnikov tveganja, ki bi
lahko bili vzrok ali posledica vaše težave.

Na zadnjem obisku ponovno opravimo oceno vašega funkcionalnega stanja, z namenom, da
objektivno preverimo vaš napredek tekom rehabilitacije.